16 stycznia 2016

Możliwość komentowania Skarga do UOKiK została wyłączona

Skarga do UOKiK

30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał we wrześniu 1990 roku pod nazwą Urząd Antymonopolowy. Celem instytucji było przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym. Był to ważny element programu reformy rynkowej. Głównym zadaniem urzędu było przeciwdziałanie zawieraniu porozumień antykonkurencyjnych i nadużywaniu dominującej pozycji na rynku, a także kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Z biegiem lat uprawnień przybywało, by ostatecznie w 1996 […]

Continue reading...

2 stycznia 2016

Możliwość komentowania Hipoteka kaucyjna – warto wiedzieć! została wyłączona

Hipoteka kaucyjna – warto wiedzieć!

doradca6

Hipoteka kaucyjna stosowana była dość często w celu zabezpieczenia wierzytelności, o nieustalonej wysokości. Ustanawiana była do oznaczonej sumy. Obecnie w obrocie prawnym, po zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, od 20. lutego 2011 r. ten rodzaj hipoteki nie funkcjonuje. Co zabezpieczała hipoteka kaucyjna? Zgodnie z brzmieniem ustawy „hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące […]

Continue reading...

4 grudnia 2015

Możliwość komentowania Podstawowe błędy przy zakupie mieszkania została wyłączona

Podstawowe błędy przy zakupie mieszkania

doradca hipoteczny

Poszukiwania odpowiedniego mieszkania zajmuje sporo czasu. Jednak nie warto podejmować zbyt pochopnych decyzji, gdyż te często prowadzą do poważnych problemów. Przed podejmowaniem decyzji warto dokładnie sprawdzić lokal i nie wierzyć we wszystkie zapewnienia dotychczasowego właściciela. Jakie błędy popełniamy najczęściej kupując mieszkanie? Rynek nieruchomości rządzi się swoimi prawami. Nie ma świetnych okazji i niskiej ceny bez […]

Continue reading...

8 kwietnia 2015

Możliwość komentowania Ile pieniędzy może zająć komornik? została wyłączona

Ile pieniędzy może zająć komornik?

doradca hipoteczny

Zaciąganie zobowiązań kredytowych, zarówno w bankach, jak i innych firmach, zaprzestanie spłaty grozi postępowaniem egzekucyjnym zmierzającym do odzyskania, na rzecz wierzyciela, należnych kwot wraz z odsetkami, dodatkowymi kosztami i opłatami. W ramach postępowania cywilnego egzekucja, na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu wykonawczego lub nakazu zapłaty, prowadzona jest najczęściej przez komornika sądowego. Unikanie wierzycieli, nieodbieranie […]

Continue reading...